Computer

IoTNET изгради мрежа за внедряване на умни градски решения

Компанията си партнира с IoT Solutions за инсталиране на интелигентна система за улично осветление

Българската компания IoTNET представи мрежата си за комуникация между устройства и сензори, която ще спомогне на превръщането на редица градове в умни. Тя се базира на енергоефективната технология LoRaWAN и до края на годината ще бъде активна в общо 11 града в страната, сред които и София, Пловдив, Варна и Бургас.

Умните решения

Технологията LoRaWAN е алтернатива на 5G мрежата, но е доста по-бавна в сравнение с мрежите на телекомите и през нея преминават сравнително малки обеми данни. Внедряването й в градовете става посредством сензори и базови станции, наподобяващи рутери, с голям радиус територия на покритие. Управителят и технически директор на IoTNET Йордан Рашев коментира, че сред предимствата на технологията са възможностите й за геолокация без използване на GPS, сигурност при съхранението на данни и издръжливост на устройствата, като батерията на всяко от тях позволява до 10 години експлоатация. Технологията покрива изискванията по отношение на интернет на нещата (Internet of Things), но от компанията не посочиха точните капиталови вложения в проекта.

След като мрежата бъде внедрена, към нея могат да се свързват различни видове устройства за умни градски решения. За целта IoTNET си партнира с българската компания IoT Solutions, която предлага различни видове системи за интелигентно управление на града. Сред тях са например решения за централизирана система за мониторинг и управление на уличното осветление. От компанията дават пример, че към мрежата могат да бъдат свързани както единични лампи, така и клъстери, които автоматично да регулират светлината спрямо натовареността на улицата и моментът от денонощието. Фирмата, която управлява лампите, пък ще получава информация за разхода на енергия или изгоряла крушка например.

За инсталирането на умните сензори за осветление от IoT Solutionsпосочват, че необходимата еднократна инвестиция е в размер на между 70 и 80 хил. лв. за общо хиляда лампи. Впоследствие разходите ще бъдат на месечна абонаментна база за използване на мрежата на IoTNET.

„Имаме и пилотен проект в София за умно измерване на потреблението на вода. Данните се пренасят през мрежата на IoTNET и дават информация за водомерите, има ли разлика в тях, както и може да отчете наличието на авария“, казва Красимир Генов, съдружник в IoT Solutions. Към мрежата могат да бъдат добавени и други сензори за умно управление на града, сред които отчитане на замърсяването на въздуха, почвата, свободни паркоместа, сметосъбирането и др.

Другите на пазара

В София има вече изградени подобни мрежи на покритие. В края на миналата година регистрираната в Испания, но изцяло българска стартираща компания 6lowpan.io обяви, че е изградила мрежа в София, използваща технологията LoRа. По-рано през ноември пък БТК представи столичната си мрежа в партньорство с Nokia, която се базира на същата технология, и обяви, че започва да търси партньори за използването й, като приоритетни ще бъдат интелигентните системи за паркиране, сензори за качеството на въздуха, управление на контейнерите за смет и дистанционното отчитане на всякакви измервателни уреди за бита. При наличието на няколко активни мрежи в София сега усилията трябва да бъдат съсредоточени върху внедряването решения за улесняване на живота и превръщането на града в умен.