За нас

IoT Solutions е компания за града и индустрията, която предлага решения и услуги, базирани на Интернет на нещата (IoT) на своите клиенти (общини и бизнеси).

Работата ни е фокусирана върху „умен град“ – интелигентно улично осветление, контрол на достъп, мониторинг на качеството на въздуха, интелигентно събиране на отпадъци, интелигентен паркинг, интелигентно измерване, мониторинг на нивата на реки и язовири, „интелигентно земеделие и скотовъдство“.

Екип

Екипът ни е изграден от професионалисти