По-умни градове

IoT Solutions предлага решения за общините, които променят и подобряват средата на живот,  повишават безопасността и хигиената в общината, спестяват разходи и предотвратяват бедствия и аварии.

Умно измерване

Управление на уличното осветление

Управление на паркирането

Мониторинг на канализацията, подпочвените води, реките и язовирите

Мониторинг и управление на събирането на отпадъци

Умно земеделие и животновъдство

Мониторинг чистотата на въздуха

Проследяване на активи

Умни сгради