Комуникационен модул

Комуникационен модул

Комуникационното изделие базирано на ЛоРа технологията е проектирано като самостоятелно устройство в собствен пластмасов корпус с входове за присъединяване на импулсните входове от външни измервателни устройства.

Пластмасовият корпус на изделието позволява различни методи за монтаж чрез механично разглобяемо закрепване към стена, стълбове, тръби, решетъчни конструкции и т.н.

Свързването на комуникационната част на изделието към външните измервателни устройства се изпълнява чрез механичен конектор разположен вътре в устройството и болтова или пружинна връзка за осигуряване на надежно закрепване и устойчивост на механични въздействия – вибрации, преместване на устройството, и т.н.

Конструкцията на изделието и входовете за включване към външните измервателни устройства съответстват на стандарт IP68 за защитеност от въздействие на външни фактори и на външна среда.

Система за управление на данните

Система за управление на данните

Системата на IoTSolutions за управление на данните (MDMS) събира и складира данни от измерването, от системата на терен и обработва тези данни, като ги превръща в информация, която да се използва от други приложения на доставчика на обществени услуги, включително и за целите на отчитане на сметките на клиенти за информация или за управление на процесите от мениджмънта. Системата за управление на данните от измерване е ключов ресурс за управление на големи количества информация и за осигуряване на крайни решения в системата за „умно измерване“.

Модул за контрол на достъпа

Модул за контрол на достъпа

ACS-01 е LoRaWAN ™ датчик за контрол на достъпа в помещения, шкафове, шахти и други затворени пространства. ACS-01 е проектиран да се монтира на врати и прозорци и отчита, когато се отварят. Датчикът може да се използва за проследяване на разрешените и неразрешени отваряния и затваряния, управление достъпа до съоръжения и статистически данни за достъпа.

ACS-01 се захранва от литиевo-йонна батерия V AA. Животът на батерията се изчислява до 8-10 години, в зависимост от интервала на предаване на информация. Параметри могат също да се променят с безжична връзка от сървъра. Датчикът е базиран на набор LoRaWAN ™  решения от Semtech™ . Датчикът е изграден на база на LoRaWAN ™ сертифициран модул.

LoRaWAN мрежа

LoRaWAN мрежа

Ако се интересувате от „Интернет на нещата“ или технологии за свързани устройства, може би вече сте чували за LoRaWAN повече от веднъж. Това е протокол за радиочестотни далечни разстояния, който позволява устройствата да се свързват с Интернет директно с голям обхват и с ниска консумация на енергия. Това е разрешило голям проблем в сегашната екосистема „Интернет на нещата“. С дълъг живот на батерията, до 5 години, съчетан с намалена цена за поддръжка на сензорната мрежа, LoRaWAN придвижва напред всички видове нови случаи на употреба.

Модул за проследяване на едър рогат добитък

Модул за проследяване на едър рогат добитък

Техническо решение за наблюдение в реално време на селскостопански животни и дистанционно отчитане температурата и местоположението им в полигоните на свободни пасища

 Проектът за наблюдение в реално време на селскостопански животни се реализира в предварително зададен район.Наблюдението и дистанционното отчитане на данните се извършва чрез безжична мрежа, изградена и оперираща по LoRaWan технология. Уредите за дистанционно отчитане на параметри (температура, местоположение) са приспособени чрез допълнителни елементи за предаване на данни и събития през безжичната мрежа.Използване на LoRaWan технологията като допълнителен метод за локализиране местоположението на обекти с помощта на LoRaWan-Гео локация. Техническото решение съответства на стандартна LoRaWan мрежова архитектура със защитена (криптирана) комуникация, както следва.