ЗА НАС

IoT Solutions е компания за града и индустрията, която предлага на своите клиенти (общини и фирми) решения и услуги базирани на „Интернет на Нещата“ (Internet of Things (IoT)).

Работата ни е фокусирана в областта на „умен град“ (smart city) – умно улично осветление, мониторинг качеството на въздуха, умно сметосъбиране, умно паркиране,  „умно измерване“ на водо/ газо/ топло/ електромери в реално време (smart metering), мониторинг нивата на реки и язовири,  „умно земеделие и животновъдство“ (smart agriculture and cattle breeding).

Екип

Екипът ни е създаден от опитни професионалисти