Начало

IMG-0887_Конференция_БАВ

УЧАСТИЕ НА IoT Solutions и IoT Net НА ДЕВЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ по ВОДИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ проведена в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР НА 30 октомври 2018

Повече можете да видите на страница Новини...

MRRB

МРРБ ПРЕДСТАВИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Изтеглете Проекта за наредба

Изтеглете Мотиви към наредбата

Изтеглете Доклад до министъра

 

Bloomberg_capture

Инвестицията в умно осветление в рамките на статистическата грешка

Красимир Генов и Живко Калотов, предприемачи от IoTNET и IoT Solutions, Клуб Инвестор, 09.12.2017

IoT Solutions е компания за града и индустрията, която предлага на своите клиенти решения и услуги базирани на "Интернет на Нещата" (Internet of Things (IoT)).
Работата ни е фокусирана в областта на "умен град" (smart city) - умно улично осветление, мониторинг качеството на въздуха, умно сметосъбиране, умно паркиране,  "умно измерване" на водо/ газо/ топло/ електромери в реално време (smart metering), мониторинг нивата на реки и язовири,  "умно земеделие и животновъдство" (smart agriculture and cattle breeding).

IoT Net изгради мрежа за внедряване на умни градски решения.

Компанията си партнира с IoT Solutions за инсталиране на интелигентна система за улично осветление

Вижте повече в Капитал дейли...